İNSAN KAYNAKLARI

İnsan Kaynakları

Üretimin ve yönetimin her aşamasında; “İnsan Odaklı Yaklaşım” prensibi ile hareket eden; çalışanları ve müşterileri ile birlikte büyümeyi hedefleyen şirketimiz;

• Ekip çalışmasının desteklendiği, katılımın sağlandığı şeffaf ve güvenilir iletişim ortamı oluşturmayı,

• Çalışanlarımızın ve kuruluşumuzun beklentileri doğrultusunda memnuniyet düzeylerini sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi, bu amaçla çalışanların memnuniyet algılarını ve performans göstergelerini ölçümlemeyi,

• Çalışanların tanındığı, takdir edildiği adil bir performans sistemi anlayışının benimsenmesini sağlamayı,

• Eğitim programlarımızla çalışanlarımızın gelişimini sağlamayı,

• Yaptığımız işte en iyisi olmayı,

taahhüt eder..

Watch Dragon ball super